Team Maharashtra will be participating - 58th RSFI National Selections

Age Group: 5-7 Boys
Name of the skater District Race Number Date of Birth Rink IV(1Lap 200M) Rink V Rink VI Rink IV(1Lap))
Saiish Nagpur 754 17-Feb-2014 - P P -
Dushyant Sachin Bhabad Nashik 755 03-Feb-2014 P - P -
Dushyant Sachin Bhabad Pune 756 15-Feb-2014 P P - -
Age Group: 5-7 Girls
Name of the skater District Race Number Date of Birth Rink IV(1Lap 200M) Rink V Rink VI Rink IV(1Lap))
Rishita Yogesh Narale Pune 757 30-May-2015 - P P -
Purvi Balwant Charkhe Pune 758 03-Jan-2014 6 P P - -
Mahee Mansukh Chhadva Thane 759 27-Aug-2014 P - P -
Age Group: 7-9 Boys
Name of the skater District Race Number Date of Birth Rink IV(1Lap 200M) Rink V Rink VI Rink IV(1Lap))
Kiaan Thoudam Raigad 760 31-Jul-2012 P P P -
Shrey prahlad prajapati Thane 761 07-Feb-2012 - P P P
Ved Kishor Balpande Nagpur 762 02-Nov-2012 P - - P
Age Group: 7-9 Girls
Name of the skater District Race Number Date of Birth Rink IV(1Lap 200M) Rink V Rink VI Rink IV(1Lap))
Mihika Prince Agashe Nagpur 763 08-Mar-2012 - P P P
Ananya Rajkumar Gadv Pune 764 14-Nov-2013 P - P -
Myra Sameer Muljiani Pune 765 02-May-2012 P P - P
Age Group: 9-11 Boys
Name of the skater District Race Number Date of Birth Rink IV(1Lap 200M) Rink V Rink VI Rink IV(1Lap))
Aarav Shah Pune 766 12-Aug-2010 - P P P
Craig Daniel Lobo Raigad 767 10-Feb-2010 - P P P
Shravan Sangamesh Bijaguppi Pune 768 08-Mar-2011 P - - P
Age Group: 9-11 Girls
Name of the skater District Race Number Date of Birth Rink IV(1Lap 200M) Rink V Rink VI Rink IV(1Lap))
Sharayu Bangade Pune 769 12-Oct-2010 - P P P
Diya Vijay Iyer Thane 770 10-Feb-2010 - P P P
Khushi Chandrashakhar Lakhotia Pune 771 20-Sep-2010 P - P -
Age Group: 11-14 Boys
Name of the skater District Race Number Date of Birth Rink V (500+D) Rink VI(1000+D) P-P + Ele Rink (1000M) Ele(5000/1000M) Road III Road IV(1LAP) Road V(3000M) P-P + Rink (1000M) Ele-Road(1500M) Relay Marathon
Ishaan Saxena Thane 806 05-Aug-2007 P P - - - - P - - - -
Ishaan Pravin Bhosale Pune 807 06-Apr-2007 P - - - P P - - - P -
Vachan Bhansali Mumbai Subarban 808 10-Apr-2008 - P - P - - P - - P -
Vedant Rahul Gole Pune 809 07-Jun-2007 - - - P P P - - - P -
Age Group: 11-14 Girls
Name of the skater District Race Number Date of Birth Rink V (500+D) Rink VI(1000+D) P-P + Ele Rink (1000M) Ele(5000/1000M) Road III Road IV(1LAP) Road V(3000M) P-P + Rink (1000M) Ele-Road(1500M) Relay Marathon
Durga Ganesh Mirajkar Pune 810 07-Mar-2007 - P - - P P - - - P -
Bansri Nimit Shroff Mumbai Subarban 811 27-Oct-2007 - P - P - - P - - P -
Nia Chirag dabhi Mumbai Subarban 812 10-May-2009 P - - - P P - - - P -
Hitakshi Rahul Trivedi Thane 813 08-Sep-2007 P - - - P P - - - P -
Age Group: 14-17 Boys
Name of the skater District Race Number Date of Birth Rink V (500+D) Rink VI(1000+D) P-P + Ele Rink (1000M) Ele(5000/1000M) Road III Road IV(1LAP) Road V(3000M) P-P + Rink (1000M) Ele-Road(1500M) Relay Marathon
Smit Yogesh Sapariya Pune 814 14-Apr-2004 P P - P - - - - P - P
Apurv Atul Kulkarni Pune 815 11-Mar-2004 - P P P - - - - P P -
Aarya Mayur Juvekar Pune 816 28-Oct-2004 P - - - P P - p - P p
Anay Rupesh Jalan Pune 817 05-Jun-2004 - - P - P P - P - P P
Age Group: 14-17 Girls
Name of the skater District Race Number Date of Birth Rink V (500+D) Rink VI(1000+D) P-P + Ele Rink (1000M) Ele(5000/1000M) Road III Road IV(1LAP) Road V(3000M) P-P + Rink (1000M) Ele-Road(1500M) Relay Marathon
Sameeya Nilesh Mistry Mumbai Suburban 818 05-Aug-2005 - P - P - - - P P P -
Sakshi Kothavale Pune 819 29-Feb-2004 P P P - - P - - - P P
Zaina Mohamed Al Pirkhan Pune 820 05-Aug-2006 - - - P P P - - P P -
Hansini Jayesh Maru Pune 821 26-Oct-2005 P - P - P - - P - P P
Age Group: Above 17 Boys
Name of the skater District Race Number Date of Birth Rink V (500+D) Rink VI(1000+D) P-P + Ele Rink (1000M) Ele(5000/1000M) Road III Road IV(1LAP) Road V(3000M) P-P + Rink (1000M) Ele-Road(1500M) Relay Marathon
Vikram Rajendra Ingale Pune 822 14-Sep-1993 - P p P - - - P - P -
Siddhant Rahul kamble Pune 823 27-Jun-1999 - - P P - - - P P P -
Atharv Atul Kulkarni Pune 824 05-Mar-2000 P - - - P P - - P P -
Mohammad Maazin Ismail Memon Palghar 825 30-Aug-2003 P P - - P P - - - P -
Age Group: Above 17 Girls
Name of the skater District Race Number Date of Birth Rink V (500+D) Rink VI(1000+D) P-P + Ele Rink (1000M) Ele(5000/1000M) Road III Road IV(1LAP) Road V(3000M) P-P + Rink (1000M) Ele-Road(1500M) Relay Marathon
Sneha Amit Taishete Mumbai Suburban 826 30-Aug-2003 P P - - P P - - - P -
Kasturi Tamhankar Nagpur 827 22-Nov-2000 - P - P - P - - P P -
Samruddhi Rambhau Shinde Pune 828 13-Nov-1999 - - P P - - - P P P P
Ruchi Tarun Pasad Palghar 829 13-Feb-2001 td> P - P - P - - P - P P
Age Group: Master Boys
Name of the skater District Race Number Date of Birth Rink V (500+D) Rink VI(1000+D) P-P + Ele Rink (1000M) Ele(5000/1000M) Road III Road IV(1LAP) Road V(3000M) P-P + Rink (1000M) Ele-Road(1500M) Relay Marathon
Mohamed Siyad Raigad 826 18-May-1982 - P - P - - - - - - -