Team Maharashtra will be participating - 58th RSFI National Selections

Age Group: 5-7 Boys
Name of the skater District Race Number Date of Birth Rink - I (1 Lap [200M]) Rink - II (2 Lap /500+D) Rink - III (3 Lap/ 4 Lap/ 1000 M) Road - I (1 Lap) Road - II (1500/ 3000 M)
Jai Avinash Kolte Nagpur 3308 02-Jun-2014 - P P - -
Sholk Satish Kadam Nagpur 3309 24-Apr-2014 P - P - -
Advait Nashik 3310 19-Jan-2014 P P - - -
Age Group: 5-7 Girls
Name of the skater District Race Number Date of Birth Rink - I (1 Lap [200M]) Rink - II (2 Lap /500+D) Rink - III (3 Lap/ 4 Lap/ 1000 M) Road - I (1 Lap) Road - II (1500/ 3000 M)
Manasvi Vaibhav Malekar Palghar 3305 20-Jan-2014 P P - - -
Aadya Abhijeet Selukar Pune 3306 20-Apr-2014 - P P - -
Aarohi Jayantsing Khanade Pune 3307 06-Mar-2014 P - P - -
Age Group: 7-9 Boys
Name of the skater District Race Number Date of Birth Rink - I (1 Lap [200M]) Rink - II (2 Lap /500+D) Rink - III (3 Lap/ 4 Lap/ 1000 M) Road - I (1 Lap) Road - II (1500/ 3000 M)
Anish Abhijeet Jadhav Pune 3314 14-May-2012 P P - P -
Meet Hemant Bharambe Thane 3315 01-May-2012 P P P - -
Mitansh Chandresh Adhiya Thane 3316 28-May-2012 - - P P -
Age Group: 7-9 Girls
Name of the skater District Race Number Date of Birth Rink - I (1 Lap [200M]) Rink - II (2 Lap /500+D) Rink - III (3 Lap/ 4 Lap/ 1000 M) Road - I (1 Lap) Road - II (1500/ 3000 M)
Silvia dilip jawale Nashik 3311 25-Oct-2012 P P P - -
Swara Vishal Kale Kolhapur 3312 30-May-2012 - P P P -
Niranjana Sham Jadhav Nashik 3313 28-May-2012 P - - P -
Age Group: 9-11 Boys
Name of the skater District Race Number Date of Birth Rink - I (1 Lap [200M]) Rink - II (2 Lap /500+D) Rink - III (3 Lap/ 4 Lap/ 1000 M) Road - I (1 Lap) Road - II (1500/ 3000 M)
Sharvil Pravin Pandilwar Nagpur 3320 25-Oct-2012 - P P P -
Orren Diago Colaco Palghar 3321 27-Nov-2010 P P - P -
Tarak Banerjee Raigad 3322 06-Sep-2010 P - P - -
Age Group: 9-11 Girls
Name of the skater District Race Number Date of Birth Rink - I (1 Lap [200M]) Rink - II (2 Lap /500+D) Rink - III (3 Lap/ 4 Lap/ 1000 M) Road - I (1 Lap) Road - II (1500/ 3000 M)
Rutuja Bhalchandra Sarvankar Thane 3317 29-Dec-2010 - P P P -
Rudra Rudy Raigad 3318 15-May-2010 P P - P -
Sahana Mukesh mehta Mumbai Suburb 3319 04-Nov-2011 P - P - -
Age Group: 11-14 Boys
Name of the skater District Race Number Date of Birth Rink - I (1 Lap [200M]) Rink - II (2 Lap /500+D) Rink - III (3 Lap/ 4 Lap/ 1000 M) Road - I (1 Lap) Road - II (1500/ 3000 M)
Adya Poojary Raigad 3326 22-Mar-2007 - P P - P
Vihaan Rahul Niwathe Mumbai Suburb 3327 11-Jul-2007 - P P P -
Stash Sacheen Farrel Palghar 3328 04-Nov-2011 - - - P P
Age Group: 11-14 Girls
Name of the skater District Race Number Date of Birth Rink - I (1 Lap [200M]) Rink - II (2 Lap /500+D) Rink - III (3 Lap/ 4 Lap/ 1000 M) Road - I (1 Lap) Road - II (1500/ 3000 M)
Poorva Sudhakar Gholap Raigad 3323 20-Jun-2007 - P P - P
Sonakshi Sachin Khanvilkar Thane 3324 01-Feb-2007 - P P P -
Khyati Rajendra Gujar Thane 3325 23-Sep-2007 - - - P P
Age Group: 14-17 Boys
Name of the skater District Race Number Date of Birth Rink - I (1 Lap [200M]) Rink - II (2 Lap /500+D) Rink - III (3 Lap/ 4 Lap/ 1000 M) Road - I (1 Lap) Road - II (1500/ 3000 M)
Kshitij Vishal Doshi Raigad 3332 29-Dec-2004 - P P - P
Sonakshi Sachin Khanvilkar Thane 3324 01-Feb-2007 - P P P -
Kartik Shankar Kanojiya Nagpur 3333 30-Jan-2004 - P - P P
Nimish Laxminarayan Daund Nashik 3334 15-Jul-2005 - - P P -
Age Group: 14-17 Girls
Name of the skater District Race Number Date of Birth Rink - I (1 Lap [200M]) Rink - II (2 Lap /500+D) Rink - III (3 Lap/ 4 Lap/ 1000 M) Road - I (1 Lap) Road - II (1500/ 3000 M)
Vedanti Vishwas Dhamale Pune 3329 21-May-2006 - P P - P
Pranathi Mallya Pune 3330 26-Jul-2005 - P - P P
Mannoor Kaur Chahal Raigad 3331 19-Sep-2004 - - P P -
Age Group: Above 17 Male
Name of the skater District Race Number Date of Birth Rink - I (1 Lap [200M]) Rink - II (2 Lap /500+D) Rink - III (3 Lap/ 4 Lap/ 1000 M) Road - I (1 Lap) Road - II (1500/ 3000 M)
Yash Vinay Chinawale Pune 3338 17-Nov-2002 - P P P -
Tanmay Narendra Khambe Pune 3339 11-Jan-2001 - P - P P
Swaraj Rajendra More Pune 3340 10-May-2001 - - P - P
Age Group: Above 17 Female
Name of the skater District Race Number Date of Birth Rink - I (1 Lap [200M]) Rink - II (2 Lap /500+D) Rink - III (3 Lap/ 4 Lap/ 1000 M) Road - I (1 Lap) Road - II (1500/ 3000 M)
Aditee Sanjay Dhande Nagpur 3335 17-Nov-2002 - P - P P
Siddhi Sandeep Nalavade Pune 3336 11-Jan-2001 - P P P -
Akanksha krishna Dhanawade Pune 3337 10-May-2001 - - P - P